تأثیر پارامترهای مختلف بر کیفیت برش لیزری فلزات!

تأثیر پارامترهای مختلف بر کیفیت برش لیزری فلزات!

پارامترهای مختلف مانند توان لیزر، سرعت برش، گاز محافظ و فاصله فوکوس، تأثیر زیادی بر کیفیت برش لیزری فلزات دارند. تنظیم صحیح این پارامترها می‌تواند باعث بهبود کیفیت برش، کاهش انبساط و ترک‌های حرارتی شود و در نهایت باعث افزایش دقت و دقت برش شود. ... ادامه مطلب