مضرات دستگاه برش لیزری! (آذرلیزر)

مضرات دستگاه برش لیزری فلزات بر روی بدن انسان!

استفاده از دستگاه برش لیزر فلزات ممکن است منجر به ایجاد اثرات منفی بر روی بدن انسان شود. این اثرات شامل تنفس مواد شیمیایی، تحریک پوست و چشم، و احتمال ایجاد آسیب به سیستم تنفسی و پوست می‌شود. بنابراین، استفاده از این دستگاه‌ها باید با رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات محافظ مناسب صورت گیرد. ... ادامه مطلب